})(window,document,'script','dataLayer','GTM-KG3FXSN'); " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

bách nhật

Cây thân có cùng họ với rau dền, lá mềm, mọc đối, mặt dưới là có lông trắng, cụm hoa hình đầu

 

 

Gọi Ngay