CHECKLIST DUE DILIGENCE DATA ROOM | Vdr provider

Een Due Diligence Data Room ben de plaats waar jouw bedrijf kopieën plaatst betreffende de financiële, juridische en zakelijke stukken die een geschiedenis plus toekomst betreffende het handelsbedrijf bepalen, opdat potentiële beleggers kunnen inschatten voordat ze een conventioneel aanbod indienen. Een ‘due diligence’-gegevensruimte is toegankelijk aan potentiële kopers of investeerders na goedkeuring door het verkoper plus na ondertekening van dezelfde Non Disclosure Agreement (NDA). De investeringsbankier die het verkoper vertegenwoordigt, is verantwoordelijk voor het identificeren betreffende levensvatbare kopers / investeerders, het beveiligen van ondertekende NDA’s plus het plannen van toegang tot de gegevens betreffende de data van de due diligence-gegevens. Er bestaan twee type Due Diligence-datakamers: Traditional Due Diligence Data Rooms plus Virtual Due Diligence Data Rooms. Pro’s plus Con’s met beide soorten dataruimtes is te tegenkomen op het pagina Traditional Due Diligence Data Rooms vs. Virtual Data Rooms. De volgende pagina’s bevatten een gedetailleerde due diligence-checklist die ben samengesteld uit vele jaren betreffende M ampersand A-projecten. Hoewel dit dezelfde van het virtual data rooms meest uitgebreide en uitgebreide due diligence-checklists is deze gratis met internet beschikbaar voor de klanten zijn, dienen u uw advocaat en investeringsbank raadplegen, omdat ze waarschijnlijk een paar aanvullende suggesties willen hebben.

vdr data room

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS DUE DILIGENCE CHECKLIST & Data room services

  • Een lijst van iedere directe of indirecte dochteronderneming van de Vennootschap.
  • Kapitalisatie van een Vennootschap dat het reeks geautoriseerde aandelen van iedere klasse of serie van aandelenkapitaal, de aantal uitgegeven en uitstaande aandelen van dergelijke aandelen en de recordbezitters betreffende dergelijke aandelen toont. Certificaat of statuten en statuten van de bedrijf, alsof artikelen met organisatie plus operationele overeenstemming die met kracht zijn.
  • Notulen met de vergaderingen van het aandeelhouders of leden van de Vennootschap, de raad van bestuur of een comité daarvan, gedurende het laatste 3 jaar.
  • Alle overeenkomsten tussen aandeelhouders alsof leden betreffende de Vennootschap met betrekking tot management, eigendom ofwel zeggenschap over de Vennootschap.
  • Alle stukken die zijn aangegaan voor of verband houdend bij voorafgaande financieringen of aandelenemissies van de Onderneming, inclusief, maar niets beperkt zelfs, Stock Purchase Agreements, Aandeelhoudersovereenkomsten en Registratie Rechten Afspraken.
  • Alle correspondentie en overeenkomsten tussen of tussen de Vennootschap en de bestuurders of functionarissen van het Vennootschap met betrekking tot schadeloosstelling, werkgelegenheid, leningen ofwel voorschotten.
  • Voorraadboeken, magazijnboekingen plus andere voorraadadministratie van de onderneming.
  • Een lijst aan opties, inkooprechten en warrants uitgegeven door het bedrijf met vermelding van de gegevens van de houder, het aantal uitgegeven opties, rechten of warrants, de toegekende datum, een optie ofwel aankoopprijs plus de positie van de houder met het Handelsbedrijf, samen met kopieën van optie-, recht- of warrantovereenkomsten.
  • Een adreslijst met een locaties met alle terreinen, gebouwen plus andere verbeteringen die bestaan gehuurd of eigendom zijn van u bedrijf.

Alle materiële overheidsvergunningen, licenties of autorisaties en bijbehorende correspondentie met het bedrijf. De stijgende populariteit van virtuele dataruimten heeft geleid tot beslist toename betreffende het reeks leveranciers met virtuele dataroom, wat zegt dat VDR’s niet moeilijk te tegenkomen zijn. Toch de uitgebreide reeks opties kan leiden tot meer verwarring en onzekerheid over de vraag of jij de juiste VDR kiest voor jouw bedrijf. Vanwege ervoor te zorgen dat u volkomen vertrouwen hebt in de VDR van uw bedrijf en volkomen gebruik kunt maken met de baten die u biedt. Virtuele dataruimten bestaan een integraal onderdeel terechtkomen van M & A-transacties, omdat bedrijven vinden dat hun regelmatig groter wordende gegevens moeten worden beheerd en gedeeld op een manier deze tijd bespaart, de efficiëntie verbetert en de beveiliging verbetert. Sinds de introductie tien jaar geleden, beschikken over virtuele dataruimten moeizame plus papierzware due diligence processen vervangen, enigszins vaak resulteerde in hogere waarderingen en kortere dealcycli.

Gọi Ngay