phần thưởng dành cho người nào tỏ ra có tài năng hơn cả.