Nơi bày bán một số loại hàng nhất định ở trong hội chợ, triển lãm.