1. không ngay thẳng, dối.
  2. kẻ lén lút làm những việc bất lương.