ngồi tâm sự với nhau thân mật sau một thời gian xa cách