Thầm nghĩ rằng mình không được như người và cảm thấy buồn, day dứt