Dám nói những điều người khác phải e ngại, đắn đo nhiều