cải tiến

Cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lí xí nghiệp    

cải biên

Sửa đổi hoặc biên soạn lại cho hợp với yêu cầu mới    

cài răng lược

Ở trạng thái xen kẽ nhau, không phân rõ ranh giới    

cách thủy

Dùng sức nóng của nước đun sôi, nhưng không để cho nước tiếp xúc với vật nấu    

cách chức

Không cho giữ chức vụ đang làm nữa  

cá lưỡng tiêm

Động vật nguyên thủy ở biển, hình giống cá, cỡ nhõ, đầu và đuôi thuôn nhọn    

cá liệt

Cá biển thân dẹp mỏng và có dạng hình thoi    

cá diếc

Cá nước ngọt cùng họ với cá chép, nhưng bé hơn và lưng cao hơn, không có râu    

cá cơm

Cá biển cùng họ với cá trích, thân nhỏ và dài, bên mình có sọc màu bạc từ đầu đến đuôi    

cá cháy

Cá biển cùng họ với cá trisch, nhưng lớn hơn nhiều, thường vào sông để đẻ    

Gọi Ngay