cá bột

Cá mới nở, vớt cả bột, cá mè một    

cá bống

Cá nước ngọt, thân tròn dài, hàm dưới nhô ra    

cá bỗng

Cá nước ngọt cùng họ với cá chép, bụng to, ruột dài, chuyên ăn lá và quả cây    

cá bò

Cá nước ngọt cùng họ với cá ngạnh, da trơn, đầu bẹt, có bốn đôi râu    

cà tím

Qủa cà tròn, màu tím hoặc nửa tím nửa trắng    

cà rốt

Cây thân cỏ, hoa hợp thành tán, rễ phồng thành của hình thoi, màu vàng đỏ    

Cây thân cỏ, có nhiều loài, lá có lông, hoa màu tím hay trắng, quả chứa nhiều hạt    

ca

Kí hiệu hóa học của nguyên tố calcium    

c

Con chữ thứ năm của bảng chữ cái chữ quốc ngữ    

ban ngày ban mặt

Lúc ban ngày sáng sủa, việc xảy ra giữa ban ngày ban mặt    

Gọi Ngay