Chỉ cần bỏ từ 7-12 triệu đông là có ngay 1 tấm giấy chứng nhận vệ sinh ATTP giả. Rượu giá tem giả trốn thuế ngan nhiên lưu hành trên thị trường gây thiệt hại nhiều cho người tiêu dùng và ngân sách quốc gia.

Gọi Ngay