Nhóm chính trị gia gồm các nghị sĩ đến từ 19 quốc gia, đủ mọi đảng phái tham gia liên minh phản đối Trung Quốc áp thuế bất hợp lý lên sản phẩm rượu vang Úc.

Gọi Ngay