Tập đoàn công nghiệp rượu sâm panh (champagne) của Pháp đã chỉ trích một đạo luật mới của Nga, buộc các nhà sản xuất rượu sâm panh nước ngoài phải thêm từ “rượu vang sủi bọt” vào vỏ chai và kêu gọi ngừng xuất khẩu rượu sang Nga.

Gọi Ngay