Nhiều người đã uống quá nhiều rượu do đại dịch COVID-19 và tự chuốc lấy đau thương. Số lượng tiêu thụ rượu bia trong thời gian diễn ra dịch covid tăng vọt.

Gọi Ngay