Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một nhà máy sản xuất rượu vang đã tồn tại 1500 năm tuổi. Đây được cho là nhà máy sản xuất rượu lớn nhất thế giới vào thời điểm đó.

Gọi Ngay