23 đại diện nhà sản xuất đến từ các quốc gia, đã trưng bày và giới thiệu tinh hoa văn hóa và lịch sử nền sản xuất rượu vang của họ đến người Việt Nam.

 

Gọi Ngay