Đời sống ngày càng được nâng cao tại Trung Quốc khiến rượu vang đang dần trở thành một phần không thể thiếu của lối sống thời thượng. Điều này cũng mở ra những cơ hội lớn cho các nhà nhập khẩu rượu vang tại thị trường tỷ dân này.

Gọi Ngay