RƯỢU VANG Ủ TRONG KHÔNG GIAN THU VỀ 1 TRIỆU USD 1 CHAI Theo nhà đấu giá Christie’s, một chai rượu vang đỏ Petrus 2000 đã được ủ 14 tháng trong không gian đang được rao bán và có thể thu về khoảng 1 triệu USD một chai.

Gọi Ngay