Thời điểm Việt nam và các nước châu Á chuẩn bị đón Tết cổ truyền cũng thường là lúc các hãng rượu châu Âu tổng kết năm. Châu Á vẫn đang là nơi có thị trường rượu tăng trưởng đều, trong khi từ nhiều năm nay, tiêu thụ rượu ở châu Âu giảm sút, các hãng rượu châu Âu đều buộc phải trông chờ vào xuất khẩu.

Gọi Ngay