Khí hậu biến đổi, trái đất nóng lên đang làm cho nông nghiệp nhiều nước châu Âu đang dịch chuyển theo một hướng bất ngờ. Một số nước Bắc Âu, thông thường giá lạnh, thì từ vài năm nay đã ấm tới mức có thể trồng được nho; trong khi nhiều nước Nam Âu nổi tiếng về trồng nho, thì lại mất mùa do quá nóng nực.

Gọi Ngay