Những người uống hơn 5 ly rượu vang đỏ mỗi tuần có nguy cơ nhiễm virus gây Covid-19 thấp hơn 17%.

Gọi Ngay