Khi nói tới rượu vang, người ta nhắc ngay đến rượu vang Pháp, hay Ý, hay Tây Ban Nha, Đức… Nhiều người hay bỏ qua Hungary. Nhưng ở Hungary cũng có những vùng rượu vang lâu đời vang danh thế giới là niềm tự hào của quốc gia Đông Âu này.

Gọi Ngay